Ambasador Polski Leszek Szerepka spotkał się z Metropolitą Pawłem


Dzisiejsza wizyta ambasadora w siedzibie Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi była pierwszym spotkaniem z nowym Metropolitą.

Będziemy współpracować z każdym, kto dąży do współdziałania – podkreślił podczas rozmowy nowy zwierzchnik Białoruskiej Prawosławnej Cerkwi. –Jedność, nie podziały, jest naszym głównym celem – dodał. Nowy egzarcha został wyznaczony 25 grudnia ubiegłego roku. Wcześniej służył m.in. w Izraelu, Austrii oraz USA.

Ambasador podkreślił bliskość duchową i kulturową Polaków i Białorusinów oraz wspólne pojmowanie najważniejszych wartości. Zaznaczył, że współpraca z poprzednim Metropolitą Filaretem przebiegała znakomicie i wyraził nadzieję na kontynuację przyjaznej atmosfery wzajemnych kontaktów. Równocześnie zauważył, że w ostatnim czasie współpraca między Kościołem Katolickim a Rosyjskim Kościołem Prawosławnym rozwija się w bardzo dobrym duchu – przywołał w tym kontekście m.in. wizytę Patriarchy Cyryla I w Polsce oraz wspólne posłanie Kościołów Prawosławnego i Katolickiego, wzywające do pojednania polsko-rosyjskiego.

Podczas spotkania rozmówcy wymienili się podarkami – Ambasador przekazał publikację „Kolory Prawosławia. Polska”. Od Metropolity Pawła otrzymał natomiast specjalną ikonę Cyryla Turowskiego, wydaną z okazji 35-lecia posługi Metropolity Filareta.

KR/Biełsat za minsk.msz.gov.pl

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze