III Rzesza, głód i „biologiczne wyniszczenie”: białoruski MSZ krytykuje Polskę za łamanie praw człowieka


Białoruskie MSZ wydało doroczny raport na temat przypadków naruszania praw człowieka w krajach EU. W dokumencie skrytykowano też Polskę za szereg uchybień.

Profanacja pomników Armii Czerwonej – czyli wojna, dyskryminacja i nazizm.

W podpunkcie „Propaganda wojny, dyskryminacji rasowej i neonazizm” – białoruscy urzędnicy wyliczają głownie przypadki profanacji pomników upamiętniających Armię Radziecką. Przytoczono przykłady: oblania farbą pomnika w parku Skaryszewskim w Warszawie oraz namalowanie przez nieznanych sprawców obraźliwych napisów na domu kandydata na burmistrza (miasta Zielonka –red.) Piotra Wyszyńskiego w podwarszawskim Ossowie, który miał być rzecznikiem budowy pomnika poświęconego bolszewickim żołnierzom poległym pod Warszawą w 1920 r. Przytoczono też przykład malowania swastyk na synagodze Gdańsku oraz demonstrowanie faszystowskich pozdrowień przez sympatyków Narodowego Odrodzenia Polski podczas obchodów dnia niepodległości W Białymstoku.

„Podczas drugiego cyklu Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka w Radzie Praw Człowieka ONZ Polska stała się obiektem ostrej krytyki w związku z wzrostem ksenofobicznych i nastrojów rasistowskich” – napisano.

Urzędnicy Białoruskiego MSZ przypominają również o karygodnym ich zdaniem wyroku sądu rejonowego w Warszawie pod przewodnictwem sędzi Grabowskiej, która nie uznała winy dwóch 21 laków mających sprofanować pomnik polsko-sowieckiego braterstwa broni. Sędzia miała uznać ww. pomnik za symbol sowieckiej okupacji.

W podpunkcie poświęconym „Dyskryminacji rasowej i sytuacji mniejszości narodowych” przytaczane są przykłady kilku rasistowskich napaści, które miały miejsce Białymstoku, Łodzi na Czeczena, Hindusa i Romów.

Dokument podkreśla, że podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka w Radzie Praw Człowieka ONZ – „Polska stała się obiektem ostrej krytyki w związku z rozprzestrzenieniem się przypadków dyskryminacji w stosunku mniejszości religiach i etnicznych, obecności dyskryminacyjnych przekonań wśród policjantów, którzy mają tendencję do ignorowania przestępstw dokonywanych z przyczyn rasowych”.

Zakaz uboju rytualnego jak w III Rzeszy

Podpunkt „Sytuacja mniejszości narodowych, prawo do wolności sumienia i wyznania” dotyczy głownie kwestii zakazu uboju rytualnego uchwalonej przez Sejm RP w lipcu ub.r. – co miało „zaniepokoić muzułmańską i żydowską wspólnoty religijne”. „Żydowskie organizacje Polski przypomniały, że argument o niehumanitarności uboju koszernego był wykorzystywany w nazistowskich Niemczech jako przykład okrucieństwa Żydów, i że w nazistowskich Niemczech również funkcjonował zakaz uboju koszernego bydła”. – napisano. Cytowany jest naczelny rabin Polski Michael Schudrich, który miał powiedzieć „że nie może wypełniać swoich obowiązków w kraju, w którym ogranicza się prawa religijne”.

Autorzy raportu zajmują się też „prawem do godnego poziomu życia, włączając w to kwestie wystarczającej ilości pożywienia, wolność od głodu i sytuację dzieci”. Krytykują Polskę za duży odsetek niedożywionych dzieci, powołując się na badanie przygotowane na zlecenie Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Macius”. Według przytaczanych danych, ok. 800 tys. polskich dzieci głoduje, a co trzecie polskie dziecko w Polsce rodzi się w ubogiej, lub skrajnie ubogiej rodzinie. Autorzy raportu „opierając się na metodyce polskiego GUS” dowodzą, że przytoczone dane to dowód, że Polsce zagraża „biologiczne wyniszczenie”.

Raport tez odnosi się do kwestii stosowania tortur i nadużywania instytucji zatrzymania i aresztu. Jako przykład podano użycie gazu łzawiącego i pobicie kilku anarchistów w czasie wysiedlania ich ze opuszczonego budynku w Poznaniu. Inne przykłady łamania praw człowieka to pobicie przez policje na śmierć kierowcy z Warszawy, u którego znaleziono narkotyki, użycie gumowych kul, gazu łzawiącego wobec uczestników zamieszek podczas Święta Niepodległości. Raport przypomina też o kilku przypadkach brutalnego obchodzenia się zatrzymanymi komisariatach.

Rozdział poświęcony Polsce okraszony jest zdjęciem gdańskiej synagogi z namalowaną swastyką i symbolem SS.

Rzekoma pryncypialność, rzekomych „obrońców”

W przedmowie do raportu szef białoruskiego MSZ Uładzmir Makiej oskarża niektóre kraje o uzurpowanie sobie prawa do obrony praw człowieka, które „działając w sposób wybiórczy i głoszą swoja pryncypialność tam gdzie jest im to wygodne”.

Jb/Biełsat/ mzs.gov.by

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze