Polsko-białoruska onkologia


Szpital w Suwałkach rozpoczął współpracę z Obwodowym Szpitalem Klinicznym w Grodnie. Obie placówki mają wymienić się doświadczeniami w zakresie diagnostyki onkologicznej oraz ratownictwa medycznego. W ramach projektu zakupiony będzie także nowy sprzęt. Pieniądze, prawie 4 mln. euro, wyłożyła Unia.

Głównym założeniem projektu jest rozwój obu placówek w dziedzinie onkologii i organizacji pomocy w nagłych wypadkach. Wymiana wiedzy merytorycznej wśród lekarzy ma przełożyć się na jakość świadczonych usług. Projekt ma również na celu wprowadzenie nowych procedur medycznych, które poprawią dostępność świadczeń medycznych, ograniczenie dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia w obszarze przygranicznym, stworzenie lepszych warunków technicznych, a co za tym idzie – ogólną poprawę życia mieszkańców województwa podlaskiego i obwodu grodzieńskiego.

Część pieniędzy będzie przeznaczona na remont i modernizację oddziału onkologii i hematologii oraz, co bardzo ważne, na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla tego oddziału. W planach jest zakup mammografu. Obecnie Suwalczanki nie mają dostępu do tego urządzenia. W nowy sprzęt zostanie także wyposażony szpital w Grodnie.

Szpital w Grodnie specjalizuje się w diagnostyce onkologicznej, suwalska placówka to pionier w ratownictwie medycznym.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Łączna wartość projektu to prawie 4 mln. euro. Wspólne działania potrwają do kwietnia 2015 r.

KR/Biełsat/suwalki.info

Zobacz też
Komentarze