BISS o nowym projekcie KE ws. Białorusi


Opracowanie zaleceń dotyczących proponowanych zmian na Białorusi to główne zadanie nowego projektu Reforum, realizowanego w ramach Europejskiego Dialogu na rzecz Modernizacji Białorusi – poinformował Białoruski Instytut Badań Strategicznych (BISS).

Projekt Komisji Europejskiej, który ma być realizowany przez dwa lata pod egidą BISS, przedstawiło w Mińsku kierownictwo instytutu.

Opozycja jako część społeczeństwa obywatelskiego

W ramach projektu przedstawiciele czterech grup – władzy, biznesu, społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa jako całości – mają sformułować symboliczne zamówienie dla ekspertów, którzy opracują propozycje zmian, w tym ustawodawczych. Rezultatem tych prac ma być propozycja 16 reform. Opozycja nie została uwzględniona jako osobna grupa społeczna, lecz została potraktowana jako część społeczeństwa obywatelskiego.

Ja podkreślił dyrektor BISS Aleksiej Pikulik, proponowane reformy powinny być pożyteczne dla kraju, możliwe do zrealizowania niezależnie od sytuacji politycznej, a także powinny dotyczyć sfer, w których Europa ma największe doświadczenie. Planuje się, że w pracach będę uczestniczyć także eksperci z UE. Jak zapowiada BISS, wkrótce mają się rozpocząć badania socjologiczne pod kątem projektu.

To dialog o poprawie sytuacji, a nie walka o władzę” – zaznaczył Pikulik. Podkreślił też, że powodzenie projektu w znacznej mierze zależy od „woli politycznej głównego przywódcy„.

Reinkarnacja Dialogu na rzecz Modernizacji Białorusi?

Opisując Reforum, niezależna gazeta internetowa „Biełorusskije Nowosti” podkreśla, że największym znakiem zapytania jest właśnie udział władz białoruskich w projekcie. Gazeta przypomina, że Mińsk zareagował chłodno na inicjatywę Dialogu na rzecz Modernizacji Białorusi, a wiceszefowa białoruskiej dyplomacji Alena Kupczyna podkreśliła, że był on rozpoczęty bez udziału przedstawicieli Białorusi i bez konsultacji z władzami.

Należy przypuszczać, że dla Komisji Europejskiej postępem będzie już w miarę tolerancyjny stosunek Mińska do obecnej reinkarnacji Dialogu na rzecz Modernizacji” – pisze w „Biełorusskich Nowostiach” komentator Alaksandr Kłaskouski.

Niezbyt przejrzyste mechanizmy funkcjonowania struktur państwowych

Komentator zwraca uwagę, że jeśli władze białoruskie zdecydują się na zwolnienie więźniów politycznych przed majowymi mistrzostwami świata w hokeju na lodzie w Mińsku, Reforum może się wpisać w trend ocieplenia w stosunkach Mińsk-Bruksela. Podkreśla też, że BISS jest zainteresowany udziałem specjalistów ze struktur państwowych, m.in. dlatego że są oni dobrze zorientowani w niezbyt przejrzystych mechanizmach funkcjonowania tych struktur czy białoruskiej gospodarki.

Pozostaje jeszcze zasadnicze pytanie, na ile obecny reżim białoruski jest w ogóle zdolny do reform? A w szczególności, czy zbliżające się kolejne wybory prezydenckie (w 2015 r.) nie postawią na nich krzyżyka, jako że niepokojenie elektoratu trudem przeobrażeń nie będzie w tym okresie (władzom) na rękę?” – pyta Kłaskouski.

Wyraża także przekonanie, że uznanie biznesu, a zwłaszcza społeczeństwa obywatelskiego za pełnoprawnego partnera jest dla białoruskiej klasy rządzącej barierą nie do przezwyciężenia.

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze