Jest pomieszczenie – brakuje konsulów


Nowe pomieszczenia Konsulatu Generalnego RP w Grodnie zostały otwarte w piątek po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych w placówce. Konsul generalny Andrzej Chodkiewicz podkreśla jednak, że dla zwiększenia liczby wydawanych wiz potrzeba więcej konsulów.

Chodkiewicz zaznaczył, że nowe pomieszczenia poprawią warunki przyjmowania obywateli Białorusi. Uruchomiono nowe wejście od strony dziedzińca, nie będą musieli zatem stać w kolejce przy jezdni, co stwarzało dla nich zagrożenie. Zwiększyła się także liczba okienek do składania dokumentów. Równocześnie wydłużone zostaną godziny przyjmowania petentów.

Jednakże, jak podkreślił konsul Chodkiewicz, otwarcie nowych pomieszczeń nie pozwoli na razie na zwiększenie liczby wydawanych wiz.

Brak zgody białoruskich władz

„Rzecz w tym, że liczba wydawanych wiz zależy od liczby pracujących konsulów. Stworzyliśmy wszelkie warunki po temu, by mogło tu pracować dwa razy więcej konsulów i pracowników technicznych. Teraz wszystko zależy od władz białoruskich; jeśli zgodzą się, aby przyjechało tu więcej konsulów, będziemy mogli wydawać więcej wiz obywatelom Białorusi” – powiedział konsul, którego cytuje Radio Swaboda.

Jak dodał, w ubiegłym roku Generalny Konsulat Polski w Grodnie wydał 107 tys. wiz. W konsulacie tym pracuje tylko czterech konsulów zajmujących się wydawaniem wiz.

Polska strona zwracała się do władz Białorusi o zwiększenie liczby polskich konsulów z pełnymi uprawnieniami do wydawania wiz, ale bez rezultatu.

Na uroczystości otwarcia nowych pomieszczeń konsulatu obecny był ambasador Polski na Białorusi Leszek Szerepka, goście z polskiego MSZ, a także delegacja z Białegostoku. Nowe pomieszczenia poświęcili wspólnie prawosławny biskup grodzieński i wołkowyski Artemiusz oraz katolicki biskup Aleksander Kaszkiewicz.

jb/Biełsat/pap

Zobacz też
Komentarze