Zaoczne sądy, konfiskaty samochodów i więzienie za uliczne protesty – czyli jak zdusić Euromajdan


Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła poprawki do ustaw, które mogą zablokować protesty.

Zaoczny sąd dla Julii Timoszenko

Do ukraińskiego prawa wprowadzono zapis „zaocznej procedury karnej”. Jeżeli wezwany przez sąd nie stawi się dwukrotnie lub nie stawi się na wezwanie śledczych to sprawa będzie rozpatrywana bez jego udziału. Niepokojący jest fakt, że od teraz doręczenie wezwania może odbywać się poprzez pocztę elektroniczną i wysłanie maila będzie traktowane jako doręczenie dokumentu.

„Zaocznie” będą więc mogli być sądzeni Ukraińcy mieszkający za granicą, lub ci, którzy nie stawili się przed sądem. Skazany będzie jednak mógł drogą pocztową złożyć apelację i sędzia będzie mógł odwołać wyrok i zaczął procedurę w normalnym trybie.

Zdaniem ukraińskich ekspertów przyjęte poprawki są wymierzone w Julię Timoszenko, która odmawia pojawienia się w sądzie, który ma rozpatrzeć kolejną sprawę karną przeciwko niej. Uwięziony polityk powołuje się na zły stan zdrowia. Zgodnie nowym prawem, sąd będzie mógł rozpocząć proces bez jej udziału.

W kodeksie karnym pojawił się nowy punkt dotyczący blokowania instytucji państwowych. Wcześniej uczestników protestów np. nie można było pociągnąć do odpowiedzialności karnej za wtargnięcie i zablokowanie prac Kijowskiej Rady Miejskiej

Za nieodpowiednie wiecowanie – 15 dni, kaski zabronione

Za naruszenie zasad prowadzenia akcji ulicznych będzie grozić 15 dni aresztu. Wcześniej groziła za to jedynie grzywna. Nie będzie można na protest przychodzić w kaskach, ubraniu przypominającym mundury oraz z pojemnikami z gazem łzawiącym.

Za udział w „automajdanie” czyli akcji protestu zmotoryzowanych utrata prawa jazda i samochodu

Odtąd jazda w kolumnie liczącej więcej, niż pięć samochodów będzie karana grzywną w wys. 100 dol. lub pozbawieniem prawa jazdy do dwóch lat, a także konfiskatą środka transportu. Uderzy to w obywatelską inicjatywę „Automajdan” – która organizowała zbiorowe przejazdy kolumny samochodów jako formę protestu.

Podwyższono również karę za jazdę bez dokumentu prawa jazdy – obecnie będzie to kosztować 310 dol. i konfiskatę samochodu. W ciągu ostatniego tygodnia sądy masowo pozbawiały uczestników „Automajdanu” praw jazdy, a wprowadzona poprawka da możliwość karania tych, którzy mimo to nadal będą uczestniczyli w protestach zmotoryzowanych.

Znieważenie powagi sądu? Oszczerstwo – za kraty

Znieważenie sądu kosztować będzie trzy razy więcej niż dotąd – do 620 dol. lub grozi aresztem administracyjnym. Za kraty będzie można trafić za niestawienie się w sądzie lub odmowę wykonania polecenia sądu. Sędziowie jednak mają pełną dowolność uznawania co jest naruszeniem powagi sądu a co nie.

W kodeksie karnym pojawiło się pojęcie „ekstremizm” i „oszczerstwo”. Odpowiedzialność karna będzie grozić za rozpowszechnianie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji o danej osobie. Wcześniej groziła za to tylko odpowiedzialność administracyjna.

Przyjęte rozwiązania dają podstawy prawne do rozpędzenia Euromajdanu w najbliższym czasie, a również mogą całkowicie zablokować możliwość prowadzenia nowych akcji protestu. Wprowadzenie odpowiedzialności za oszczerstwo mogą być wykorzystywane przeciwko dziennikarzom i obrońców praw człowieka.

Rostysław Szaposznikow/jb/Biełsat

Zobacz też
Komentarze