Na polsko – białoruskich przejściach granicznych znowu tworzą się kolejki


Od kilku dni na białorusko-polskich przejściach granicznych zauważalny jest spadek liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski.

Zgodnie z informacją przekazaną przez białoruską Służbę Celną jest to związane z kłopotami organizacyjnymi na białoruskich przejściach granicznych w związku z przejęciem kompetencji przez Służbę Celną Republiki Białorusi dotyczących kontroli transportu drogowego oraz sanitarnej kontroli granicznej.
Polska Służba Celna na bieżąco monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie ze Służbą Celną Republiki Białoruś. Zmniejszenie liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych może trwać kilka tygodni.

Służba Celna zwraca się do międzynarodowych przewoźników drogowych o wykorzystanie niniejszej informacji przy planowaniu tras przejazdu i wyborze przejścia granicznego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo na drogach dojazdowych do przejść granicznych w Kuźnicy i Bobrownikach okresowo uruchomiane będą specjalne strefy buforowe dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski. Pozwoli to na większe uporządkowanie kolejki, poprawę bezpieczeństwa ruchu i stworzenie kierowcom możliwości kilkugodzinnego odpoczynku. Rozwiązanie to ma zapobiec również ewentualnemu zablokowaniu ruchu drogowego w Sokółce.

KR/Biełsat/mf.gov.pl/etransport.pl

Zobacz też
Komentarze