Białoruska opozycja nieobecna w komisjach wyborczych


W marcowych wyborach do rad lokalnych w komisjach wyborcy będzie zasiadać 5 (słownie pięciu) przedstawicieli opozycji i to w sytuacji, gdy ogółem wybory nadzorować będzie ponad 10,5 tys. członków komisji.

Białoruska opozycja nazwała tryb formowania komisji wyborczych „polityczną dyskryminacją”. W porównaniu do poprzednich wyborów można mównic o antyrekordzie. Nigdy w historii białoruska opozycja nie otrzymała tak śladowej liczby miejsc. Cztery z nich zajęli przedstawiciele byłej partii komunistycznej „Sprawiedliwy Świat”, jedno przypadło udziale przedstawicielowi Białoruskiego Frontu Narodowego.

Białoruska opozycja wykazała się również antyrekordem jeżeli chodzi o ilość wystawionych kandydatów na członków komisji . W tym roku było to jedynie 65 osób. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych opozycja wydelegował prawie 850 kandydatów do komisji.

Jb/Biełsat

Zobacz też
Komentarze