Znaczny wzrost eksportu do państw Partnerstwa Wschodniego


Eksport Unii Europejskiej do sześciu państw Partnerstwa Wschodniego wzrósł w ciągu ubiegłych 11 lat ponad trzykrotnie mimo znacznego spadku w 2009 roku – poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat.

Według danych eksport do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zwiększył się z 11,9 mld euro w 2002 roku do 39,5 mld euro w roku ubiegłym. W ten sposób po raz pierwszy przewyższył poprzednie maksimum z 2008 roku, które wynosiło 37,3 mld eu.

Przez ubiegłe 11 lat znaczną dynamikę wykazywał również unijny import z państw Partnerstwa Wschodniego, który w roku 2002 wynosił 10,4 mld euro, a w 2012 roku 35,3 mld euro – przy czym odnotowane w 2011 roku jego maksimum to 36,7 mld euro.

Również w 2011 roku jedyny raz w ciągu ubiegłych 11 lat saldo handlu UE z sześcioma krajami Partnerstwa było ujemne, z importem o 1,2 mld euro większym niż eksport. Przez pozostałe lata wygospodarowywano salda dodatnie w różnej wysokości – od 1,5 mld euro w roku 2002 do 6,3 mld euro w roku 2007.

Z dostępnych już danych Eurostatu dla pierwszej połowy 2013 roku wynika, że w tym czasie 58 proc. unijnego eksportu do krajów Partnerstwa Wschodniego (czyli 11,2 mld euro) przypadło na Ukrainę, a drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła Białoruś (21 proc., czyli 4,1 mld euro).

Pierwsze miejsce na liście największych unijnych eksporterów do państw Partnerstwa obsadziły w pierwszym półroczu br. Niemcy (4,7 mld euro, czyli 24 proc. całości), a drugie Polska (odpowiednio 3,0 mld euro i 15 proc.).

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze