Białoruska milicja przejmie część kompetencji sądów


Milicjanci będą mogli karać za drobne wykroczenia bez konieczności przekazywania sprawy do sądu. Izba niższa białoruskiego parlamentu przyjęła dziś w pierwszym czytaniu odpowiednie poprawki do kodeksu administracyjnego. Jak się ocenia, dzięki nowym regulacjom prawnym sądy zostaną odciążone niemal o jedną trzecią.

Walancin Sukała – przewodniczący Sądu Najwyższego Białorusi zwrócił uwagę, że co roku sądy rozpatrują 400 tysięcy spraw administracyjnych. Z tego 70 proc. dotyczy trzech naruszeń prawa: przyjście w stanie nietrzeźwym do pracy lub pojawienie się w takim stanie w miejscu publicznym oraz drobnego chuligaństwa. Większość takich spraw sądowych kończy się nałożeniem kary grzywny.

Według nowych regulacji prawnych, za takie naruszenia prawa grzywnę będzie mogła wymierzać milicja. Jeśli organy MSW uznają, że za wykroczenie należy się surowsza kara niż grzywna to sprawę skierują do sądu. Do sądów będą też mogli odwoływać się obywatele, gdy uznają, że zostali ukarani przez milicję niesłusznie.

KR/Biełsat/IAR

Zobacz też
Komentarze