Łukaszenka: rewolucja październikowa dokonała się pod znakiem humanistycznych wartości i swobód demokratycznych


Białoruś jest ostatnim krajem b. ZSRR gdzie rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej jest dniem wolnym od pracy przywilejem takim cieszą się jedynie mieszkańcy nieuznawanej separatystycznej republiki naddniestrzańskiej.

Nie ma obchodów – jest dzień wolny

Białoruska polityka historyczna nie przewiduje jednak oficjalnego świętowania, jedynie miejscowi komuniści otrzymują zezwolenie na składanie kwiatów przed stającym do dziś pomnikiem Lenina na placu Niezależności. Dziś podczas uroczystości zorganizowanej przez spadkobierców partii komunistycznej – partię Sprawiedliwy Świat pod pomnikiem wodza rewolucji zgromadziło się 50 osób.

Nadal aktualna

Do rocznicy odniósł się tradycyjnie Aleksander Łukaszenka: „Rewolucja październikowa, która dokonała się pod znakiem humanistycznych wartości i swobód demokratycznych nie straciła na znaczeniu, jako wyjątkowe wydarzenie w światowej historii” – zacytowała słowa prezydenta jego służba prasowa.

Wolność sumienia?

„Bezpłatna edukacja, i służba medyczna, ośmiogodzinny dzień pracy, likwidacja przywilejów stanowych, wolność sumienia i równe prawa obywatelskie dla mężczyzn i kobiet – te i inne dobra, które dla nas są rzeczywiste i nienaruszalne stanowią zdobycze tamtego czasu” – dodał.

Fundament i władza ludowa

„Ogłoszone przez radziecką władzę prawo do samostanowienia narodów stało się fundamentem, na którym zbudowaliśmy naszą suwerenną Ojczyznę Republikę Białoruś. Osiągnięcia, którymi szczyci się Republika Białoruś – silna władza ludowa opierająca się na systemie rad deputatów wszystkich poziomów, socjalnie zorientowana gospodarka i wysokorozwinięta edukacja, nauka i kultura, w wielu aspektach jest zbudowana potencjale zgromadzonym w BSRR”

Łukaszenka odkreślił , ze „święto to zawsze będzie świętowane na Białorusi jako symbol naszego szacunku dla sławnych tradycji i osiągnięć wielu pokoleń.”

Died Kazimir czaruje i rapuje dla Lenina

Jb/Biełsat/Biełapan

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze