Zmicier Daszkiewicz zatrzymany


Mińska milicja zatrzymała lidera „Młodego Frontu”. Według ostatnich informacji, Daszkiewicz stanie przed sądem za niepodporządkowanie się funkcjonariuszom milicji.

Zmicier Daszkiewicz wraz z innymi aktywistami został zatrzymany w centrum Mińska podczas zbierania podpisów w sprawie przywrócenia ul. Lenina jej historycznej nazwy Franciszkańska. Zbieranie podpisów odbywało się w ramach antykomunistycznej kampanii „Młodego Frontu”. Podpisy będą zbierane w Mińsku oraz innych miejscowościach do 7 listopada. W rocznicę komunistycznego przewrotu listy z podpisami zostaną przekazane do Mińskiego komitetu wykonawczego oraz do Rady Ministrów.

28 sierpnia br. Zmiecier Daszkiewicz opuścił mury grodzieńskiego więzienia, jednak wobec niego zastosowano nadzór prewencyjny.

Lider Młodego Frontu został skazany na dwa lata kolonii za rzekomą napaść na przechodnia w przededniu wyborów prezydenckich w grudniu 2010 r. Początkowo odbywał wyrok w kolonii karnej w Gorkach w obwodzie Mohylewskim, potem został przeniesiony do więzienia w Głębokiem w obwodzie Witebskim. Tam miejscowy sąd skazał go na dodatkowe osiem miesięcy więźnia za rzekome naruszenia regulaminu. Więźnia przeniesiono do wiezienia w Mozyrzu – gdzie skazany ogłosił głodówkę w proteście przeciwko nieludzkiemu traktowaniu. Mozyrski sąd nie uznał jego odwołania i zdecydował przenieść go do Grodna.

KR/Biełsat

Zobacz też
Komentarze