III Białoruskie Forum Obrony Praw Człowieka


III Białoruskie Forum Obrony Praw Człowieka odbyło się w dniach 26-27 października w Wilnie. Do udziału w Forum zaproszeni zostali przedstawiciele białoruskich i międzynarodowych organizacji praw człowieka.

Podczas Forum omawiane były: sytuacja ruchu obrony praw człowieka, stan praw człowieka w Białorusi i na terytorium postradzieckim oraz możliwa strategia działań białoruskich obrońców praw człowieka. W tych kwestiach podjęto też odpowiednie rezolucje.

Tacciana Rewiaka z „Wiasny” poinformowała, że ruch obrony praw człowieka na Białorusi „rozwija się i rozszerza”. Dowodem na to jest skład uczestników:

– Forum w Wilnie zgromadziło ponad 110 osób z 25 organizacji i inicjatyw, które podejmują wspólne działania w obrębie obrony praw człowieka.

Jak podkreśliła obrończyni praw człowieka, ostatnie lata to czas prawdziwych testów i prób, które do tej pory się nie zakończyły, ponieważ lider „Wiasny” Aleś Bialacki przebywa w więzieniu.

– Jego uwięzienie to wyzwanie rzucone całej wspólnocie broniącej prawa człowieka na Białorusi – dodała Rewiaka.

Koledzy z „Wiasny” prosili Bialackiego, aby napisał kilka słów do uczestników Forum, jednak obrońca praw człowieka nie zrobił tego, gdyż obawiał się więziennej cenzury. Zamiast tego, prosił przekazać, że myślami jest z uczestnikami tego wydarzenia i prosił, aby zarezerwować dla niego miejsce.

Inicjatorem spotkań Forum Obrony Praw Człowieka był właśnie Aleś Bialacki. Pierwsze Forum odbyło się w konspiracyjnych warunkach w 2004 roku pod Mińskiem.

KR/Biełsat/bialorus.pl

Zobacz też
Komentarze