Rozmowy w Mińsku przed szczytem PW


Przedstawiciele polskiego i szwedzkiego MSZ oznajmili przedstawicielom władz białoruskich, że konieczne jest uwolnienie więźniów politycznych. Podczas rozmów w Mińsku mówiono przede wszystkim o możliwościach współpracy – poinformowali członkowie misji dyplomatycznej.

Usunąć główną przeszkodę

Dyrektor polityczny szwedzkiego MSZ Torbjoern Sohlstroem zaznaczył, że aby nastąpiły poważniejsze kroki naprzód we współpracy z UE zarówno w ramach Partnerstwa Wschodniego, jak i poza nim, konieczne jest usunięcie głównej przeszkody, czyli obecności więźniów politycznych na Białorusi. „Powiedzieliśmy, że mamy nadzieję, iż nastąpi to jak najszybciej. Odpowiedziano nam, że trwa praca nad tą sprawą” – oznajmił po spotkaniu z wiceminister spraw zagranicznych Białorusi Aleną Kupczyną oraz doradcą prezydenta ds. polityki zagranicznej Walerem Brylouem.

„Ciekawe” rozmowy

Dyrektor polityczny polskiego MSZ Jarosław Bratkiewicz uznał przeprowadzone rozmowy za „ciekawe”. „Otwarcie mówiliśmy o swoim stanowisku, w tym na temat więźniów politycznych, i usłyszeliśmy dość otwarte wypowiedzi pokazujące, że poszerza się możliwość dobrego dialogu politycznego, który może stworzyć szansę postępu także na innych płaszczyznach” – oświadczył.

Obaj dyplomaci podkreślili, że podczas rozmów mówiono także o możliwej współpracy, m.in. w ramach Europejskiego Dialogu na rzecz Modernizacji. Bratkiewicz dodał w tym kontekście: „Ogromne znaczenie przywiązujemy także do kwestii mobilności społeczeństwa w takim sensie, by ludzie mogli swobodnie przekraczać granicę i odwiedzać Europę. Uważamy, że to bardzo ważny czynnik sprzyjający budowie zaufania. Ma to także znaczenie poznawcze” – zaznaczył. Bratkiewicz dodał, że brak dialogu nie jest żadnym rozwiązaniem.

Przedstawiciele polsko-szwedzkiej misji spotkali się także z przedstawicielami opozycji i społeczeństwa obywatelskiego oraz zwolnionymi niedawno więźniami politycznymi Źmicierem Daszkiewiczem i Pawłem Siewiaryńcem.

Rozmowy w Mińsku były uzupełnieniem wspólnej wizyty ministrów spraw zagranicznych Polski Radosława Sikorskiego i Szwecji Carla Bildta w krajach Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia i Gruzja). W następnej kolejności dyrektorzy polityczni MSZ Polski i Szwecji udadzą się do Armenii i Azerbejdżanu.

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze