Niezależne wydawnictwo pozbawione licencji


Jeden z najważniejszych niezależnych wydawców białoruskich Ihar Łohwinau otrzymał zawiadomienie o cofnięciu mu licencji – poinformowało na swojej stronie internetowej Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ).

Wiceprezes BAŻ Andrej Bastuniec powiadomił, że 23 września Łohwinau dostał podpisane przez wiceminister informacji Liliję Ananicz zawiadomienie o pozbawieniu go licencji w związku z dopuszczeniem się poważnych naruszeń ustawodawstwa o licencjach. BAŻ dodaje, że chodzi o wydanie albumu „Fotografia prasowa Białorusi 2011”, który został uznany przez sąd w Oszmianie za ekstremistyczny.

Ihar Łohwinau zapowiedział, że w najbliższym czasie zamierza skierować list do ministra informacji Aleha Pralaskouskiego z prośbą o wycofanie decyzji o odebraniu licencji, a jeśli to nie przyniesie rezultatu, nie wyklucza zwrócenia się do sądu.

Uważamy, że pozbawienie licencji odbyło się niezgodnie z prawem, przy licznych nieprawidłowościach” – oznajmił przedstawiciel wydawnictwa, którego cytuje BAŻ.

Album Fotografia prasowa Białorusi 2011 został uznany za ekstremistyczny na wniosek KGB obwodu grodzieńskiego. KGB załączyło opinię ekspertów, którzy ocenili, że w albumie zawarto rozmyślnie wypaczone, nieodpowiadające rzeczywistości wymysły o życiu w Republice Białoruś w sferze politycznej, gospodarczej, społecznej i innych, uwłaczające godności narodowej obywateli, a dobór materiałów odzwierciedla tylko negatywne aspekty życia narodu białoruskiego.

BAŻ apelowało wcześniej do szefa KGB w obwodzie grodzieńskim o wycofanie skierowanej do sądu sprawy. „ Zdjęcia w tym albumie nie stanowią wezwania do działalności ekstremistycznej i nie propagują jej. Fotografie nie tworzą rzeczywistości, tylko ją odzwierciedlają” – podkreśliła organizacja.

Zdjęcia wskazane jako ekstremistyczne przedstawiają nie tylko sceny z opozycyjnych demonstracji – zaliczono do nich także fotografie z kategorii: Życie codzienne, Przyroda i Sport. Na jednym widać dwóch mężczyzn przymierzających czapki na ulicznym targowisku. Według ekspertów zdjęcie to przedstawia mieszkańców białoruskiej miejscowości, a w ich postaci cały naród białoruski, w sposób nieatrakcyjny – jako żebraków o wyglądzie włóczęgów – na tle zachodnich towarów.

Wydawnictwo Łohwinau istnieje od 2009 r. Publikuje współczesną literaturę białoruską, prace naukowe z dziedzin humanistycznych oraz tłumaczenia na języki rosyjski i białoruski. Wydrukowało m.in. opowiadania Pawła Kaściukiewicza Reprezentacja Republiki Białoruś w pobocznych dyscyplinach sportu, które w 2012 r. zostały wyróżnione literacką Nagrodą im. Jerzego Giedroycia, ustanowioną z inicjatywy polskiej ambasady w Mińsku.

Wydawnictwo ma w Mińsku własną księgarnię, która jest jednym z ośrodków niezależnego życia kulturalnego: odbywają się tam m.in. liczne spotkania z pisarzami białoruskimi i zagranicznymi, prezentowane są nowe publikacje.

Jb/Biełsat/PAP

WWW.beslat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze