Grzywna za koszulkę z wizerunkiem więźnia politycznego


Sąd mińskiej dzielnicy „Centralnaja” skazał na grzywny współpracowników strony internetowej „Serabranka.by”, którzy w sobotniej imprezie sportowej „Puchar wyzwania” pobiegli w koszulkach z podobizną Alesie Bialiackiego.

Z imprezy sportowej do komisariatu

Jauhen Naporka, Maksim Dubouski, Kirył Żywałowicz i Andrej Wisłowicz z otwartej sportowej imprez trafili na posterunek milicji. Funkcjonariuszom OMONu nie spodobały się ich koszulki. Zatrzymani, oprócz Kiryła Żywanowicza, po pięciu godzinach spędzonych na komisariacie zostali przewiezieni do aresztu.

„W dzisiejszych warunkach tylko zdecydowane żądania wobec władz Białorusi mogą stać się pierwszym krokiem w stronę wolnej Białorusi. Musimy domagać się od władz bezwarunkowego uwolnienia Statkiewicza i innych więźniów politycznych, w innym wypadku zawsze będziemy spotykać się w takich warunkach – koło budynków sądów, gdzie będą nam mówić w jakich koszulkach i kalesonach powinniśmy chodzić” – powiedział Biełsatowi przed rozpoczęciem sprawy Kirył Żywanowicz.

Zatrzymani decyzją sądu będą musieli zapłacić po 2 mln. (ok. 680 zł). Milicja w swoim protokole napisała, że oskarżeni „brali udział w nielegalnej pikiecie, w czasie której stali pod sceną, przed ludźmi w koszulkach z portretem (Statkiewicza – red.)” Mikoła Statkiewicz został dziś uhonorowany nagrodą Vaclava Havla przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.

Jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze