KALENDARZ POLSKO – BIAŁORUSKI: 190. ROCZNICA URODZIN WŁADYSŁAWA SYROKOMLI


29 września 1823 roku w Smolkowie niedaleko Bobrujska urodził się polski i białoruski poeta, dramaturg i tłumacz epoki romantyzmu. Władysław Syrokomla, a właściwie Ludwik Władysław Franciszek Kondratowicz nazywany często lirnikiem wioskowym, autor ironicznych wierszy stylizowanych na XVIII-wieczną sielankę oraz przyśpiewek ludowych.

Pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli Aleksander Kajetan prywatny komornik, a później dzierżawca jednej z wsi należących do Radziwiłłów[1] oraz Wiktoria z domu Złotkowska.

W latach 1833-1837 kształcił się w prowadzonej przez dominikanów szkole w Nieświeżu, a później w Nowogródku, ale ze względów finansowych zrezygnował z nauki i zaczął pracę jako kancelista w dobrach Radziwiłłów.Zwolennik uwłaszczenia chłopów, współpracownik Kuriera Wileńskiego, uczestniczył w manifestacjach patriotycznych. Uwięziony w 1861 przez władze rosyjskie i przymusowo osadzony w Borejkowszczyźnie.

Działalność literacka

Pisał pod pseudonimem literackim Władysław Syrokomla wykorzystując do niego drugie imię oraz rodzinny herb Syrokomla. W 1844 zadebiutował gawędą poetycką Pocztylion. Często przypisuje mu się autorstwo tekstu piosenki Wlazł kotek na płotek, jednak jego tekst opiera się na oryginalnej, ludowej przyśpiewce.

Był członkiem honorowym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Dokonał przekładów z języka niemieckiego: Goethego, Heinego, z języka rosyjskiego: Rylejewa, Lermontowa, Niekrasowa, Szewczenki, Berangera, a także licznych przekładów z łaciny staropolskich pisarzy Klemensa Janickiego, Jana Kochanowskiego, Mikołaja Smoguleckiego, Joachima Bielskiego, Sebastiana Klonowicza.
Zmarł 15 września 1862 w Wilnie. Został pochowany na cmentarzu na Rossie . W pogrzebie poety wzięło udział kilkanaście tysięcy osób.

W Warszawie znajdują się aż dwie ulice poświęcone poecie: ulica Ludwika Kondratowicza oraz ulica Władysława Syrokomli, jak również w Bydgoszczy w dzielnicy Jary, w Krakowie, Wodzisławiu Śląskim, Rzeszowie, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Lęborku, w Poznaniu na Piątkowie, a także we Wrocławiu na Karłowicach.

KR/Biełsat/wikipedia

Zobacz też
Komentarze