Ukraina i Białoruś na progu kryzysu walutowego


Rosyjskie ministerstwo gospodarki ostrzega przed możliwością kryzysu walutowego na Ukrainie oraz Białorusi. Źródłem potencjalnych problemów są nadmierne deficyty na rachunku bieżącym.

Rosnące deficyty na rachunku bieżącym Ukrainy oraz Białorusi to potencjalne źródła kryzysu walutowego – ostrzega w raporcie rosyjskie ministerstwo gospodarki. W rezultacie może dojść do dalszego pogłębienia spadku ukraińskiej hrywny oraz konieczności dewaluacji białoruskiego rubla o 37 proc. w relacji do dolara w przyszłym roku.

Przed potencjalnym kryzysem na Ukrainie ostrzegał także bank Goldman Sachs, który wymieniał zniżkujący eksport towarów przemysłowych oraz kurczącą się gospodarkę. Produkt krajowy brutto na Ukrainie zmalał w drugim kwartale o 1,3 proc. rok do roku, po spadku o 1,1 proc. w pierwszych trzech miesiącach roku.

Podobne oceny formułuje agencja Moody’s Investors Service. Agencja ratingowa wskazała ponadto na skromne rezerwy walutowego w relacji do rocznych zobowiązań Kijowa, co rodzi trudności na polu stabilizowania kursu walutowego.

Ukraińska hrywna straciła 1,6 proc. do dolara od początku roku, podczas gdy białoruski rubel powędrował w dół o 5,6 proc. Tymczasem złoty oraz czeska korona nie straciły więcej niż 1 proc.

KR/Biełsat/ Bloomberg.com / PL

Zobacz też
Komentarze