KALENDARZ POLSKO-BIAŁORUSKI: 22 lata temu Białoruś wróciła do historycznej symboliki narodowej


19 września 1991 r. Rada Najwyższa Republiki Białoruś przyjęła ustawy o fladze i herbie państwowym. Od tej pory białoruska symbolika narodowa to biało-czerwono-biała flaga i herb jeźdźca na koniu czyli Pogoni nazywanej na Białorusi „Pahonią”.

Historyczna symbolika…

Były to symbole odziedziczone po Białoruskiej Republiki Ludowej – pierwszym białoruskim państwie, które działo w latach 1918-1919 i zostało rozbite przez bolszewików. Białoruski herb miał podkreślać historyczne związki z Wielkim Księstwem Litewskim, które przez Białorusinów uznawane było przez państwo litewsko-białoruskie. Flaga nawiązywała kolorystycznie do flag rycerzy WKL sportretowanych na obrazie bitwy pod Orszą 1517 r. – uznawanej za starcie wczesnobiałoruskiego rycerstwa z wojskami księcia moskiewskiego.

…kontra sowiecka

Symbolika narodowa w takim kształcie przetrwała do 7 czerwca 1995 roku. Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka w maju 1995 r. zorganizował referendum, w którym drugie pytanie dotyczyło zmiany symboliki państwowej. Zaproponowana symbolika flagi i herbu przypominała symbolikę Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Głosowanie poprzedziła kampania dyskredytacji dotychczasowych symboli narodowych. Wykorzystano fakt, że w czasie II wojny światowej biało-czerwono-białą flagą i herbem Pogoni posługiwała się Białoruska Centralna Rada – organizacja założona na terytoriach okupowanych przez Niemcy. W mediach państwowych dotychczasowe symbole państwowe pokazywano w kontekście kolaboracji z hitlerowskimi Niemcami.

Symbolika nadal używana

Obecnie stare symbole używane są przez białoruskie środowiska niezależne, które rozpoczęły akcję zbierania podpisów pod apelem do białoruskich władz o uznanie ich za część historycznego dziedzictwa kraju i obronę prawną.

Jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze