V edycja polsko – białoruskiej konferencji naukowej historyków „W 150 rocznicę Powstania Styczniowego 1863 r.”


20 września w siedzibie Ambasady RP w Mińsku rozpocznie się polsko – białoruska naukowa konferencja historyków „W 150 rocznicę Powstania Styczniowego 1863 r.”

Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z kwestią wpływu powstania styczniowego na polską i białoruską myśl polityczną i wojskową, jak również udziałem społeczeństwa polskiego i białoruskiego w ruchu powstańczym.

W konferencji weźmie udział grupa polskich historyków reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie w Polsce, m.in. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki; zaś ze strony białoruskiej w konferencji będą uczestniczyć historycy, m.in. z Narodowej Akademii Nauk, Narodowego Archiwum Państwowego, Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, Uniwersytetu w Homlu, Państwowego Archiwum Historycznego i innych instytucji.

Konferencji będzie towarzyszyła prezentacja, w siedzibie Narodowego Muzeum Historii RB w Mińsku, fundamentalnej wystawy archiwalnej MORS SOLA VICTRIS, GLORIA VICTIS – w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego 1863 – 1864. Wystawa została przygotowana przez przez Archiwum Główne Akt Dawnych we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz innymi archiwami państwowymi w Polsce. Jej celem jest przypomnienie tragicznych dla narodu polskiego wydarzeń z lat 1863-1864, sylwetek ludzi, żyjących w tym trudnym czasie, oraz utrwalenie pamięci o zrywie niepodległościowym Polaków przeciwko Rosji, który – nie mając żadnych widoków powodzenia – objął tak szerokie warstwy polskiego społeczeństwa.

KR/Biełsat/ minsk.msz.gov.pl

Zobacz też
Komentarze