Rosyjskie bazy do białoruskiego Trybunału Konstytucyjnego


Trzech byłych deputowanych Rady Najwyższej Białorusi: Stanisław Szuszkiewicz, Anatol Labiedźka i Mieczysłau Hryb zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego z powodu tworzenia na terytorium kraju rosyjskich baz wojskowych.

Ustawa zasadnicza nie przewiduje

Zgodnie z Konstytucją „Białoruś stawia sobie za cel uczynienie swojego terytorium strefą wolną od broni atomowej, a samo państwo – neutralnym.() Dopuszczając do rozmieszczenia na swoim terytorium wojskowych jednostek innego państwa Białoruś narusza zasadę neutralności” – podkreślają sygnatariusze we wniosku do Trybunału.

Treść dokumentu opublikowała w piątek na pierwszej stronie niezależna gazeta „Narodnaja Wola”. Sygnatariusze to były przewodniczący Rady Najwyższej niepodległej Białorusi z lat 1991-94 Stanisław Szuszkiewicz, który jako przywódca Białorusi w grudniu 1991 r. wraz z prezydentami Rosji i Ukrainy, Borysem Jelcynem i Leonidem Krawczukiem, podpisał porozumienie białowieskie w sprawie likwidacji ZSRR; Mieczysłau Hryb, który przewodniczył Radzie Najwyższej po nim, oraz szef opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej Anatol Labiedźka.

Związek Białorusi i Rosji również sprzeczny z Konstytucja RB

Autorzy wniosku wyrażają pogląd, że z białoruską Konstytucją sprzeczne jest również porozumienie z 1999 r. o stworzeniu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji, w którym napisano, że państwa prowadzą „wspólną politykę obronną, koordynację działalności w sferze budownictwa wojskowego, rozwoju sił zbrojnych państw-członków, wspólne wykorzystują wojskową infrastrukturę” itp.

Uważamy, że wymienione zapisy porozumienia o utworzeniu Państwa Związkowego są sprzeczne w zapisami konstytucji. Jak bowiem wynika z art. 1 konstytucji Republika Białoruś powinna samodzielnie bronić swojej niepodległości, integralności terytorialnej i ustroju konstytucyjnego oraz zapewniać przestrzeganie prawa i praworządność” – napisali byli deputowani, zwracając się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie wspomnianych zapisów z konstytucją.

120 km od polskiej granicy

O tym, że Rosja zamierza rozmieścić na Białorusi bazę lotniczą, poinformował w kwietniu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. Pod koniec czerwca dowódca sił powietrznych Rosji, generał Wiktor Bondariew oznajmił, że baza ta będzie się znajdować w Lidzie w obwodzie grodzieńskim na zachodzie Białorusi. Jeszcze w tym roku planowane jest rozmieszczenie tam pierwszej grupy myśliwców bojowych.

Na Białorusi istnieją już rosyjska stacja radiolokacyjna Wołga o zasięgu 4800 km w miejscowości Hancewicze w obwodzie brzeskim oraz punkt łączności z rosyjskimi okrętami podwodnymi w Wilejce w obwodzie mińskim.

KR/Biełsat/PAP

Zobacz też
Komentarze