Letnia Akademia w Puszczy Białowieskiej


Polacy, Niemcy i Białorusini (tzn.: Politechnika Białostocka, Eberswalde University for Sustainable Development oraz Białoruski Narodowy Uniwersytet Technologiczny) współorganizują Letnią Akademię w Puszczy Białowieskiej.

Co się kryje pod tym hasłem? „Studenci i naukowcy z wydziałów leśnych uczelni partnerskich oraz studenci i pracownicy naszego wydziału będą poznawać system monitoringu leśnego, dyskutować o ekologii i zarządzaniu obszarami chronionymi, rozmawiać o sytuacji socjoekonomicznej mieszkańców otuliny Puszczy Białowieskiej i badać najstarszą puszczę Europy”- opowiada Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce, dr hab. Sławomir Bakier, dodając, że zajęcia będą odbywać się nie tylko w salach wykładowych czy laboratoriach, ale także bezpośrednio w Puszczy. „Celem Akademii Letniej jest wymiana wiedzy i doświadczeń, łamanie uprzedzeń kulturowych, a także chęć przedstawienia polskich osiągnięć. Puszcza Białowieska to najstarszy obiekt ochrony przyrody w Europie, tu uchroniono żubra przed zagładą” – podsumowuje dr Bakier.

Instytucjami wspierającymi są Białowieski Park Narodowy, Puszcza Białowieska po stronie białoruskiej oraz niemiecki Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.
Szkoła Letnia trwać będzie od 1 do 10 września 2013 roku. Większość zajęć odbywać się będzie w Hajnówce i Białowieży, ale uczestnicy odwiedzą także Biebrzański Park Narodowy.

KR/ Biełsat za pb.edu.pl

Zobacz też
Komentarze