Białoruś wprowadza „ustawę kominową”


Już od września dyrektorzy prywatnych przedsiębiorstw będą musieli zapomnieć o niebotycznie wysokich pensjach. Rada ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące wysokości wynagrodzeń dla szefów przedsiębiorstw, niezależnie od rodzaju własności.

Rozporządzenie Nr 597 r. przyjęte przez radę ministrów wejdzie w życie z początkiem września. Dotyczy oni wszystkich firm, niezależnie od rodzaju własności. Zgodnie z dokumentem, stosunek średniej płacy szefa instytucji komercyjnej i średniej płacy w tejże instytucji jako całości nie może przekroczyć stosunku 8:0.

Dokument wprowadza też wskaźniki prognozowane dla przedsiębiorstw prywatnych, których wypełnienie warunkuje otrzymanie bonusów i premii dla kierownictwa.

Szefom organizacji, niezależnie od formy własności, nie zostaną naliczone i zapłacone nagrody, premie i wynagrodzenia w oparciu o wyniki pracy za rok, w którym zanotowano straty w realizacji produkcji, towarów ( prac i usług) – w okresie sprawozdawczym, w porównaniu do poprzedniego okresu w organizacji jako całości i (lub) jeśli występują zaległości w wypłacie wynagrodzeń dla pracowników” – czytamy w dokumencie.

Dla dyrektorów przedsiębiorstw z udziałem skarbu państwa, współczynnik średniego wynagrodzenia obniża się z 8:0 do 4:0 – w przypadku niewypełnienia dwóch lub więcej wskaźników zadeklarowanych w planie rozwoju społeczno – ekonomicznego, w skali półrocza”.

W przypadku kierowników firm, w których udział skarbu państwa w kapitale zakładowym przekracza 50 proc., w tym banków, średnie wynagrodzenie kierownictwa nie przekraczające 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w firmie będzie uzgadniane z organem sprawującym nadzór właścicielski, zaś w przedziale 6-8-krotności średniego wynagrodzenia – dodatkowo z premierem.

KR/Biełsat/fakty.bialystok.pl

Zobacz też
Komentarze