Akowski krzyż na Białorusi spiłowany


Krzyż pamięci Anatola Radziwonika ps. „Olech” został zniszczony – informuje portal Związku Polaków na Białorusi. Wcześniej za ustawienie tego krzyża ukarano grzywnami 82-letnią prezes stowarzyszenia AK na Białorusi i prezesa Związku Polaków.

Nieznani sprawcy spiłowali krzyż pamięci ostatniego dowódcy połączonych sił Armii Krajowej Lida-Szczuczyn Anatola Radziwonika ps. „Olech”, ustanowiony 12 maja przez działaczy Związku Polaków na Białorusi w Raczkowszczyźnie (rejon szczuczyński) – informuje portal Związku Polaków na Białorusi (zpb.org.pl).

ZPB informuje że pod nieobecność właścicieli posesji na której stał krzyż, został on spiłowany i wywieziony w nieznanym kierunku, a jego fundament został zasypany ziemią.

Za postawienie krzyża w Raczkowszczyźnie i modlitwę przy nim zostali skazani 19 czerwca na wysokie grzywny prezes ZPB Mieczysław Jaśkiewicz i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz.

Nie można wykluczać, że za wandalami, którzy zniszczyli poświęcony krzyż, stoją władze rejonu szczuczyńskiego – czytamy na portalu Związku.

Jb/Biełsat/ zaRaport Białoruś-Polskie Radio

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze