Białoruś ogranicza zarobki szefów firm


Białoruska Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym średnie wynagrodzenie kierownictwa firm komercyjnych nie będzie mogło przekraczać 8-krotności średniego wynagrodzenia w całym przedsiębiorstwie – podał we wtorek portal telegraf.by.

Rozporządzenie, które wejdzie w życie 1 września, będzie dotyczyć wszystkich firm niezależnie od rodzaju własności.

W przypadku kierownictwa firm, w których udział państwa w kapitale zakładowym przekracza 50 proc., w tym banków, średnie wynagrodzenie kierownictwa nie przekraczające 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w firmie będzie uzgadniane z organem sprawującym nadzór właścicielski, zaś w przedziale 6-8-krotności średniego wynagrodzenia – dodatkowo z premierem.

Jeśli w ciągu półrocza nie zostaną spełnione dwa lub więcej wskaźniki zadeklarowane w prognozie rozwoju społeczno-gospodarczego przedsiębiorstwa, średnie wynagrodzenie nie będzie mogło przekraczać 4-krotności średniego wynagrodzenia w całej firmie.

Do średniego wynagrodzenia nie będą wliczane premie roczne czy nagrody państwowe.

jb/Biełsat/pap

Zobacz też
Komentarze