Aleś Bialacki nominowany do „Václav Havel Human Rights Prize”


31 organizacji pozarządowych podpisało się pod nominacją Alesia Bielackiego do „Václav Havel Human Rights Prize”. Z tą inicjatywą na forum Grupy Zagranica wystąpiła Fundacja im. Stefana Batorego.

Nagroda „Václav Havel Human Rights” jest przyznawana co roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy(PARE) we współpracy z „Vaclav Havel Biblioteka” i „Charta 77 Foundation” w celu wyróżnienia wyjątkowych działań przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz obrony praw człowieka w Europie i poza nią.

Nagroda ta została zainaugurowana 25 marca b.r. w Pradze podczas ceremonii podpisania umowy o współpracy przez przewodniczącego PARE Jean-Claude Mignona, dyrektorkę „Vaclav Havel Biblioteka” Martę Smolíková, i przewodniczącego Komitetu Sterującego „Charta 77 Foundation” Františeka Janocha w obecności ministra spraw zagranicznych Czech Karela Schwarzenberga. Zastąpiła utworzoną w 2007 roku nagrodę za działania na rzecz praw człowieka, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Poprzednia nagroda była przyznawana co dwa lata: w 2009 roku przyznano ją Brytyjskiemu i Irlandzkiemu Human Rights Watch, a następnie, w 2011 roku rosyjskiemu „Komitetowi przeciwko torturom”.

Termin zgłoszenia kandydatur dobiega końca

Kandydatury do nagrody „Václav Havel Human Rights” mogą zgłaszać osoby lub organizacje pozarządowe, działające na rzecz obrony praw człowieka. Zgłoszenia kandydatur z rekomendacja przynajmniej pięciu organizacji pozarządowych powinny być kierowane do Sekretarza Generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego do 30 czerwca.

Nazwisko laureata zostanie ogłoszone pod koniec września. Wręczenie nagrody odbędzie się 30 września w Strasburgu podczas inauguracji jesiennej sesji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Laureat otrzyma dyplom, statuetkę oraz premię pieniężną w wysokości 60 tys. euro.

Więzień polityczny laureatem wielu nagród za walkę o sprawiedliwość i prawa człowieka

Odsiadujący wyrok 4,5 roku więzienia szef białoruskiego Centrum Praw Człowieka „Wiasna” Aleś Bialacki znalazł się wśród tegorocznych kandydatów zgłoszonych do Pokojowej Nagrody Nobla. Wniosek o rejestrację kandydatów skierował do komitetu noblowskiego norweski parlamentarzysta Jan Saner.

W ciągu ostatniego roku, będąc w zakładzie karnym Bialacki został laureatem wielu nagród za walkę o sprawiedliwość i prawa człowieka: m.in. Nagrody Lecha Wałęsy i Nagrody im. Petry Kelly. W ubiegłym tygodniu Aleś Bialacki znalazł się w gronie laureatów nagrody portalu Karta’97 w Dziedzinie Obrony Praw Człowieka za 2012 rok.

Karolina Rusinowicz/ Biełsat

Zobacz też
Komentarze