Sieć Uniwersytetów Pogranicza ruszy w październiku


Sieć Uniwersytetów Pogranicza, która będzie łączyła osiem uczelni z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, ruszy w październiku – poinformowały władze Uniwersytetu w Białymstoku. Inicjatorem i liderem sieci jest Uniwersytet w Białymstoku (UwB). Oprócz UwB do sieci przystąpią uniwersytety z Kowna na Litwie, Grodna i Brześcia na Białorusi, Lwowa i Tarnopola na Ukrainie oraz Kaliningradu i Woroneża w Rosji.

Wspólna oferta dydaktyczna

Umowa o utworzeniu sieci zostanie podpisana 10 października, podczas inauguracji nowego roku akademickiego UwB
– poinformowała rzeczniczka tej uczelni Katarzyna Dziedzik. Dzięki temu będzie możliwa współpraca naukowa i dydaktyczna zrzeszonych uczelni. Dziedzik powiedziała, że współpraca naukowa ma obejmować m.in. wspólne aplikowanie o międzynarodowe granty i realizację projektów naukowych, wymianę usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Jak podkreśliła rzeczniczka, jednym z najważniejszych celów jest też stworzenie wspólnej oferty dydaktycznej. Mają być to międzynarodowe studia, z możliwością odbywania części studiów na partnerskich uczelniach i zakończone np. wspólnym dyplomem.

Formą współpracy ma być też wymiana studentów w ramach unijnego programu Erasmus for All, który ma ruszyć w 2014 roku. Będą mogły z niego korzystać także kraje spoza UE jak Białoruś, Ukraina czy Rosja.

Inicjatywa jest ważna dla partnerów spoza UE

Uczelnie w ramach współpracy będą też wspólnie przygotowywać konferencje i publikacje oraz inicjować programy współpracy przygranicznej wpływające na rozwój społeczny, gospodarczy oraz ochronę środowiska w obszarach przygranicznych. Porozumienie będzie obejmowało też współpracę przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Rektor UwB Leonard Etel powiedział, że współpraca między uczelniami jest ważna w szczególności dla Białorusi, Ukrainy i Rosji, które nie są członkami Unii Europejskiej, bo – jak podkreślił – takie partnerstwa otwierają wiele nowych możliwości, chociażby w zakresie pozyskiwania europejskich środków. Zdaniem Etela, współpraca uczelni w sieci przyczyni się do umiędzynarodowienia kształcenia praz zwiększy mobilność akademicką.

KR/Biełsat/ wspolczesna.pl

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze