Kommiersant: „Białoruski schemat” – czyli jak wyprowadzono z Rosji 15 mld dol.


Rosyjska gazeta powołując się na dane rosyjskiego banku narodowego pisze, że w wyniku fikcyjnego importu poprzez Białoruś – z Rosji wyciekło kilkanaście mld. dol, czyli jedna czwarta sumy realnego odpływu kapitału z kraju. Rosja ma również podobny kłopot z Kazachstanem jednak jeszcze nie opublikowano danych nt. strat z tego tytułu.

Blaski i cienie Unii Celnej

Schemat jest prosty. Od 2010 r. roku Rosja Białorusią i Kazachstanem tworzy Unię Celną zakładającą swobodę przepływu kapitału. Rosyjscy „importerzy” przerzucają więc swoje środki do białoruskich banków a stąd na zagraniczne konta „eksporterów” na Łotwie, lub w rajach podatkowych. Jednak rosyjskie władze nie mają możliwości sprawdzenia czy rzeczywiście zadeklarowane towary wyjechały na teren Rosji z powodu braku granicy celnej z Białorusią. W ramach Unii Celnej import do Rosji kontrolowany jest jedynie na podstawie listów przewozowych, a nie deklaracji celnych .

Więcej kontroli…

Na razie rosyjski bank narodowy razem z narodowym bankiem Białorusi usiłują znaleźć rozwiązanie problemu. Rosjanie chcą, by rosyjskie i białoruskie banki informowały Rosfinmonitoring – instytucję zajmującą się kontrolowaniem przepływów finansowych o wszystkich operacjach opłat za towary dostarczane przez terytorium Białorusi z innych krajów. Zdaniem gazety, rosyjski bank centralny chce się przyjrzeć podejrzanym transakcjom, by potem kontrolować podejrzane firmy. Zdaniem cytowanych przedstawiciel banków dodaje to jednak ich firmom sporo pracy.

…i instytucji

Jeszcze w kwietniu rosyjski bank centralny w piśmie do rosyjskiego premiera Igora Szuwałowa prosił o stworzenie ponadnarodowej instytucji w ramach Unii Celnej , która zajmowałaby się właśnie kontrolą przepływów finansowych i udaremniała próby prania pieniędzy. Kilka dni temu rosyjski bank centralny polecił rosyjskim bankom, by kontrolowały szczególnie przepływy do białoruskich banków.

Jb/Biełsat/Kommiersant

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze