KALENDARZ POLSKO-BIAŁORUSKI 172 rocznica urodzin Elizy Orzeszkowej


6 czerwca 1841 r. w majątku Milikowszczyźnie pod Grodnem urodziła się polska pisarka Eliza Orzeszkowa.

Autorka większą cześć swojego życia spędziła na Grodzieńszczyźnie z przerwą na naukę w Warszawie. W 1857 wróciła do rodzinnego majątku. Rok później zawarła pierwsze nieudane małżeństwo z ziemianinem powiatu Kobrzyńskiego Piotrem Orzeszką i z nim przeniosła się do jego majątku w Ludwinowie. To właśnie tam w czasie powstania styczniowego ukrywał się przyszły jego dyktator Romuald Traugutt. Po zesłaniu męża Orzeszkowa przeniosła się do Milkowszczyny. Jednak w 1870 w związku z długami rodzina była zmuszona sprzedać majątek i przenieść się do Grodna. Pisarka spędziła tam resztę życia.

W jej twórczości częsty jest motyw przeciwstawiający wieś zepsutej miejskiej cywilizacji. „W białoruskim chłopie widziała człowiek i szanowała go jak człowieka” – takimi słowy zareagowała sto lat temu, 18 maja 1910 roku, na śmierć Elizy Orzeszkowej białoruska gazeta „Nasza Niwa”. W jej utworach, a szczególnie powieści „Cham” pojawiają się białoruscy chłopi i brzmi białoruski dialekt. Pisarka interesowała się etnografią i folklorem. Znany jest jej przychylny stosunek do jednego dla działaczy białoruskiego odrodzenia narodowego Franciszka Bahuszewicza.

Jb/Wiki/Białorus.pl

Zobacz też
Komentarze