Białoruscy i polscy naukowcy wspólnie badają geny populacji żubrów


Białoruski Park Narodowy „Puszcza Białowieska” wspólnie z polskim Białowieskim Parkiem Narodowym pracują nad badaniami genetycznymi populacji żubrów – informuje dziennik „SB. Biełaruś Siegodnia”.

„To bardzo ważne z punktu widzenia ochrony istniejącego zasobu genetycznego białowieskich żubrów. Przecież populacja pochodzi jedynie od 7 osobników” – powiedział zastępca dyrektora generalnego Park Narodowy „Puszcza Białowieska” Wasil Arnolbik. Będzie prowadzony monitoring oraz wymiana danych. „Najbardziej wartościowe pod względem genetycznym zwierzęta zidentyfikowane w trakcie badań proponujemy wykorzystać do dalszego rozrodu” – dodał.

W białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, która jest znacznie większa od części polskiej, żyje obecnie 456 żubrów, zaś w części polskiej 504.
Populacja żubrów w obu częściach Puszczy Białowieskiej rośnie. Podczas zimowego liczenia pogłowia tych zwierząt w białoruskiej części ustalono, że obecnie na tym terenie żyje ich o 35 więcej niż rok wcześniej. W polskiej części populacja powiększyła się o 23 osobniki.

W grudniu białoruskie Ministerstwo Zasobów Naturalnych uznało nawet, że liczebność tego gatunku na Białorusi jest nadmierna i rozszerzyło kategorie żubrów, które wolno odstrzeliwać – do chorych dodano także cielęta urodzone jesienią, argumentując to ich większą podatnością na choroby, oraz osobniki agresywne wobec przedstawicieli własnego gatunku (nie licząc pory godowej) i wobec ludzi.

Na Białorusi żubry żyją na wolności w dziewięciu skupiskach, m.in. na Polesiu i w obwodzie mińskim. Największe z nich to Puszcza Białowieska.

KR/ Biełsat za PAP
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze