Kolejni ukarani za akcję na rzecz Alesia Bialackiego


Białoruski opozycjonista Siarhiej Małaszenka został we wtorek skazany w Nowopołocku na grzywnę wysokości 2,5 mln rubli białoruskich (900 zł) za sfotografowanie się z podobizną uwięzionego szefa Centrum Praw Człowieka „Wiasna” Alesia Bialackiego. To kolejny wyrok tego rodzaju, poprzedni zapadł na początku stycznia w Grodnie.

Małaszenkę uznano za winnego udziału w nielegalnej akcji. Jako dowód winy posłużyły zamieszczone w Internecie zdjęcia przedstawiające jego oraz innego działacza z Nowopołocka (obwód witebski) Jauhena Parczynskiego z portretami Bialackiego na schodach miejskiego sądu. Małaszenka sfotografował się z podobizną Bialackiego także przy wejściu do miejscowej komendy milicji. Parczynski już 4 dni temu został skazany na grzywnę wysokości 500 tys. rubli (180 zł). Działacza opozycyjnej Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Małaszenkę ukarano surowiej, bo uznano go za winnego udziału w nielegalnej akcji już po raz drugi w ciągu roku.

W Grodnie bez zmian

Także we wtorek Sąd Wojewódzki w Grodnie zachował w sile wyrok sądu niższej instancji. 5 stycznia Sąd Rejonowy skazał grodzieńskich obrońców praw człowieka Wiktara Sazonaua, Romana Jurgiela i Uładzimira Chilmanowicza na karę grzywny w wysokości 1,5 mln rubli białoruskich (550 zł) każdego, uznając ich za winnych „nielegalnej pikiety” tylko dlatego, że aktywiści zamieścili w Internecie zdjęcie, na którym są sfotografowani z podobizną Alesia Białackiego. Sędzia Sądu Wojewódzkiego Anatol Zajac utrzymał poprzedni wyrok w sile nie zważając na liczne argumenty obrońców praw człowieka przedstawione na piśmie w formie skarg na poprzedni wyrok.

Komentując dzisiejszy wyrok Uładzimier Chilmanowicz podkreślił, że podczas rozprawy sądowej zwrócił uwagę sędziego nie tylko na absurd sytuacji, ale również na niepowtarzalną okazję uratowania honoru przedstawicieli grodzieńskiej władzy sądowniczej. Tak się jednak nie stało. Ukarani aktywiści zamierzają odwołać się od wyroku do sądów kolejnych instancji nie tylko dla tego, że uważają dzisiejszą decyzje sądu za niesprawiedliwą. Ich zdaniem, powstaje niebezpieczny precedens, kiedy każdego obywatela będzie można skazać jedynie za zrobienie sobie zdjęcia.

KR/ Biełsat/ PAP/spring 96.
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze