Zamek w Nieświeżu uruchomił stronę internetową w języku polskim


Można na niej poznać historię tego miejsca oraz słynnego rodu Radziwiłłów, zamówić bilet do muzeum lub udać się na wirtualną wycieczkę po zamkowym dziedzińcu.

Gość strony dowie się m.in., że Nieśwież otrzymał prawa magdeburskie w 1578 r. i w mieście znajduje się najstarszy zachowany do dziś budynek użyteczności publicznej w Białorusi – powstały w 1596 r. ratusz. Otrzyma także podstawowe informacje o rodzie magnackim Radziwiłłów, do którego Nieśwież należał od XVI wieku, oraz o historii zamku, który zaczęto budować w 1583 r.

Największy rozkwit zamku w Nieświeżu przypadł na czasy Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” (1702-1762) oraz Karola Stanisława „Panie Kochanku” (1734-1790). Zamek wzbogacił się wówczas m.in. o salę teatralną. Po pochodzie Napoleona na Moskwę w 1812 r. budowla zaczęła podupadać, gdyż spustoszyli ją Rosjanie w odwecie za przyłączenie się Dominika Radziwiłła do walk po stronie Napoleona.

Prace konserwatorskie rozpoczęto pod koniec XIX w. W 2005 roku kompleks zamkowo-parkowy wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem Bożego Ciała został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, a w 21 lipca ub.r. oficjalnie otwarto zamek po odnowieniu trzech ostatnich sal: Balowej i dwóch Jadalnych – Małej i Dużej.

Na stronie internetowej znajdują się także informacje o innych ważnych zabytkach w mieście, w tym o kościele p.w. Bożego Ciała, w którego krypcie spoczywają szczątki ponad 70 przedstawicieli rodu Radziwiłłów, plebanii z XVII w. czy Domu Rzemieślnika z XVIII w. Można również zorientować się, jakie wydarzenia są w najbliższym czasie planowane w zamku. W Nieświeżu są organizowane m.in. koncerty muzyki dawnej i wystawy czasowe, a także działa teatr im. Urszuli Radziwiłł. Chętni mogą zamówić w zamku kostiumową uroczystość ślubną. Muzeum prowadzi też dwa hotele.

Strona internetowa http://niasvizh.by/ jest także dostępna w języku białoruskim, rosyjskim i angielskim.

KR/Biełsat za PAP

www.belsat.eu.pl

Zobacz też
Komentarze