Nowe mieszkania na terenie brzeskiej cytadeli


Na obszarze kompleksu memorialnego „Twierdza Brzeska” objętym ochroną budują się nowe, luksusowe apartamentowce. Rzecz w tym, że twierdza figuruje na liście pomników historii kategorii „0” i znajduje się pod ścisłą ochroną państwa.

Zamieszkać w twierdzy każdy może

Przy ulicy Zubaczewa buduje się nowe osiedle mieszkaniowe ”Stara twierdza”. Bilbordy reklamowe zachęcają mieszkańców Brześcia i podmioty gospodarcze do zainwestowania w nowe mieszkania. Na sprzedaż wystawiono 85 lokali. Potencjalny nabywca nieruchomości będzie musiał zapłacić od 70 do 90 tysięcy dolarów. Początkowo mieszkańcy Brześcia potraktowali sprawę jako żart, później jako nieporozumienie a nawet niedorzeczność.

Inwestycja ponad prawem

Wielu mieszkańców miasta nurtuje pytanie, w jaki sposób udało się obejść rygorystyczną „Ustawę o ochronie pomników historycznego i kulturalnego dziedzictwa Republiki Białoruś”? W świetle tejże ustawy tereny znajdujące się pod ochrona państwa mają status nietykalnych. Jakiekolwiek prace modernizacyjne a nawet restauracyjne wymagają specjalnej zgody ekspertów resortu kultury. Art. 29. ustawy zabrania przeprowadzenia jakichkolwiek prac odkrywkowych, które mogłyby w jakikolwiek sposób przyczynić się do uszkodzenia bodź naruszenia konstrukcji chronionego obiektu. Jednakże Ministerstwo Kultury Białorusi i działająca przy nim rada naukowa ds. ochrony kompleksu „Twierdza Brzeska” nie widzą żadnego problemu, tłumacząc, że inwestycja jest realizowana na terenie tak zwanej strefy regulowanej zabudowy.

Walka z wiatrakami

Pracownicy naukowi kompleksu memorialnego „Twierdza Brzeska” od dawna zabiegają o umieszczenie obiektu na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Inwestycja budowlana może na zawsze przekreślić te aspiracje.

Nieobojętni mieszkańcy miasta próbują jakoś zapobiec zgubnym następstwom dzikiej budowy, na którą ktoś „z góry” musiał wyrazić zgodę. Jednak ich działania przypominają raczej walkę z wiatrakami. Z kolei władze i prokuratura zachowują stoicki spokój, a inwestycja jest realizowana bez żadnych przeszkód. Zgodnie z planem przekazanie budynków do eksploatacji powinno nastąpić przyszłą wiosną.

Karolina Rusinowicz/ Biełsat/ charter97

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze