Interaktywna mapa powstania 1863 r. na terenie Litwy i Białorusi


Członkowie inicjatywy „Białoruska Pamięć Narodowa” przy pomocy serwisu internetowego Google Maps stworzyli interaktywną mapę działań powstańczych na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli dzisiejszej Białorusi i Litwy. Na mapie umieszczono obrazki oraz informacje dotyczące białoruskich i litewskich miejscowości związanych z powstaniem styczniowym, jego dowództwem oraz uczestnikami.

Mapa umożliwia wszystkim zainteresowanym nie tylko zapoznać się z treścią, ale również ją uzupełniać oraz dopracowywać. Inicjatorzy zachęcają historyków dołączyć do projektu, by mapa była bardziej dokładna.

„Na dzień dzisiejszy na mapie zaznaczono 150 miejscowości, w ten czy inny sposób związanych z osobą Kastusia Kalinouskiego, jego współpracownikami oraz innymi uczestnikami powstania. Na mapie można znaleźć nazwy miejscowości, w których znajdują się ulice nazwane na cześć dowódcy powstania. Oznaczenia na mapie zrobiono w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim i zielonym”- opowiada szef inicjatywy „Białoruska Pamięć Narodowa” Anatol Michnawiec.

To pierwsza tego rodzaju interaktywna mapa powstania. Powstawała w oparciu o dane z literatury naukowej oraz źródeł internetowych. Wyszukiwarka „Gogle” pozwala dokładnie ustalić współrzędne pomników, budynków lub miejsc pochówków uczestników powstania. Autorzy mapy liczą na współpracę ze strony osób zainteresowanych projektem.

Michnawiec przypomina, że Polacy ideę stworzenia mapy powstania styczniowego zrealizowali jeszcze w 1910 roku. Dzisiaj na Białorusi upamiętnieniem rocznicy powstania styczniowego zajmują się wyłącznie aktywiści społeczni. Do tej pory białoruscy naukowcy nie stworzyli historycznej mapy powstania w formie wydania papierowego, która mogłaby posłużyć fundamentem dla utworzenia mapy interaktywnej.

KR/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze