Białoruska poczta wydała kartkę z bohaterem Powstania Styczniowego


Okazjonalna karta pocztowa, na której widnieje wizerunek Konstantego Kalinowskiego, została wydana przez białoruską pocztę. W tym roku przypada 175. rocznica urodzin jednego z przywódców Powstania Styczniowego na terytorium współczesnej Litwy i Białorusi. 22 stycznia przypada 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.

Na kartce pocztowej widoczny jest Konstanty Kalinowski występujący na wiecu przed ludnością chłopską uzbrojoną w kosy, zapewne agitujący do udziału w Powstaniu Styczniowym. Na kartce jest też znaczek pocztowy z portretem Kalinowskiego, na którego tle widnieje pismo „Mużyckaja Prauda”, wydawane przez niego w języku białoruskim. Białoruska poczta poinformowała, że kartka pocztowa została wydana w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy i wejdzie do obiegu 28 stycznia. Z kolei 2 lutego w rocznicę urodzin Kalinowskiego na poczcie w Mińsku można będzie postawić na niej okolicznościowy stempel.

Nie do końca wygodny bohater

Konstanty Kalinowski (Kastuś Kalinouski) był aktywnym działaczem białoruskiego odrodzenia narodowego – wydawcą pierwszej gazety w języku białoruskim „Mużyckaja Prauda”. Jest uważany z bohatera narodowego przez Białorusinów, Litwinów i Polaków. Białoruskie władze maja pewien kłopot z takim bohaterem narodowym. W białoruskich podręcznikach Kalinowski przedstawiany jest, jak za czasów ZSRR, głównie jako bojownik o prawa chłopów i przeciwnik caratu. Pomija się, że był rzecznikiem uniezależnienia się Litwy od Rosji i powrotu do idei federacji polsko-litewskiej.

W pierwszych latach białoruskiej niepodległości ustanowiono order im. Kalinowskiego, jednak nikt nie został nim uhonorowany, a w 2004 r. to odznaczenie państwowe zostało zlikwidowane.

W Polsce Kalinowski patronuje programowi stypendialnemu dla białoruskich studentów relegowanych z uczelni za działalność opozycyjną.

Jb/Biełsat/IAR

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze