Białoruś: Gospodarka hamuje – inflacja szaleje


Produkt krajowy brutto wyniósł w 2012 r. na Białorusi 527,4 bln rubli białoruskich (188,8 mld zł), co oznacza, że wzrósł o 1,5 proc. – poinformował w środę główny urząd statystyczny Białorusi Biełstat. Rządowa prognoza wzrostu PKB wynosiła 5-5,5 proc.

Inwestycje w kapitał trwały w ubiegłym roku wyniosły 151,9 bln rubli (54,4 mld zł), osiągając 86,2 proc. wartości z 2011 r. Władze Białorusi w założeniach budżetowych na obecny rok wpisały wzrost wysokości 8,5 proc. Bank Światowy prognozuje jednak, że w 2013 i 2014 r. wyniesie on na Białorusi około 4 proc.

Białoruś borykała się w 2011 roku z poważnymi problemami na rynku walutowym i deficytem handlowym. Inflacja wyniosła 108,7 proc., a kurs dolara wzrósł o 187,33 proc. Według danych Biełstatu sytuacja poprawiła się w ubiegłym roku: inflacja wyniosła 21,8 proc., ustabilizował się także kurs dolara – pod koniec 2012 roku wynosił 8570 rubli białoruskich, a więc tylko o 2,6 proc. więcej niż na początku.

Rok 2013 decyzją prezydenta Aleksandra Łukaszenki został ogłoszony na Białorusi Rokiem Oszczędności. Plan przyjęty w związku w tym przez Radę Ministrów przewiduje m.in. ograniczenie zużycia energii elektrycznej, obniżenie kosztu budowy dróg czy racjonalne wykorzystanie zasobów materialnych przy jak największym zużyciu materiałów produkcji krajowej.

KR/ Biełsat za PAP
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze