Białoruskie kierownictwo chce do WTO


Perspektywy dołączenia Białorusi do WTO były tematem rozmowy białoruskiego wiceministra gospodarki Antona Kudasoua z p.o. ambasadora USA w Mińsku Ethanem Goodrichem, informuje służba prasowa Ministerstwa Gospodarki Białorusi. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii dot. dwustronnej współpracy w dziedzinie gospodarki, rozwoju na Białorusi małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizacji międzynarodowych programów wsparcia technicznego. Swoje przystąpienie do WTO Białoruś wiąże z perspektywą przypływu zagranicznych inwestycji oraz wprowadzenia swoich towarów na zagraniczne rynki.

Jeszcze w październiku ub. r. prezydent Łukaszenka w wywiadzie dla telewizji „Mir” oświadczył, że Białoruś już od dawna wyraża chęć dołączenia do Światowej Organizacji Handlu, jednak napotyka na przeszkody ze strony UE i USA.

„Natrafiliśmy na polityczną zaporę. Tę zaporę wybudowała Unia wraz ze Stanami. Motywy ich działań są znane – „my nie przestrzegamy praw człowieka”, „u nas ostatnia ostoja dyktatury” – powiedział Łukaszenka.

Polsce zależy na członkostwie Białorusi w WTO

O polskim poparciu członkostwa Białorusi w Światowej Organizacji Handlu poinformował w grudniu ub.r. kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji polskiej ambasady na Białorusi Wiesław Pokładek. Jego zdaniem, przystąpienie Białorusi do WTO byłoby milowym krokiem w kierunku zwiększenia obrotów handlowych i inwestycyjnych między naszymi krajami. Polscy biznesmeni są zainteresowani udziałem w prywatyzacji białoruskich przedsiębiorstw, jednak na razie niewiele z tego wychodzi.

Członkostwo w WTO- przywileje i obowiązki

Kraje przystępujące do WTO zobowiązane są do dostosowania wewnętrznego ustawodawstwa do norm Światowej Organizacji Handlu oraz udzielania koncesji handlowych podmiotom zagranicznym. De facto Białoruś już stosuje poszczególne zasady WTO, ponieważ tworzy Unię Celną z Rosją oficjalnie przyjęta do organizacji 22 sierpnia. Moskwa negocjowała swoje członkostwo najdłużej z wszystkich krajów: negocjacje zajęły 18 lat.

Światowa Organizacja Handlu działa w ramach ONZ od 1994 roku. Ma swoją siedzibę w Genewie. Do jej głównych zadań należą: liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami, prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel, rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej oraz przestrzegania praw własności intelektualnej.

Polska była jednym z państw założycielskich – porozumienie w tej sprawie ratyfikowała już w lipcu 1995 r. Białoruś pozostaje obecnie jedynym państwem w regionie nie należącym do tej organizacji.

Karolina Rusinowicz/ Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze