Łukaszenka uhonorował dyrektora Caritasu w diecezji witebskiej


Dyrektor misji Caritasu w diecezji witebskiej oraz grupa osób, które przygotowywały plan restauracji dawnego pałacu Radziwiłłów w Nieświeżu, znaleźli się wśród osób i organizacji wyróżnionych nagrodą prezydenta Białorusi „O duchowe odrodzenie” za 2012 r.

Jedną z pięciu nagród Alaksandra Łukaszenki otrzymał dyrektor witebskiego oddziału katolickiej organizacji Caritas Wital Kulpieksza – „za aktywną działalność w dziedzinie charytatywnej oraz chronienie i rozpowszechnianie tradycji dobroczynności i miłosierdzia w społeczeństwie białoruskim”.
Katolicki portal catholic.by przypomina, że pierwszym działaczem katolickim, który otrzymał tę nagrodę, był w 2005 r. ks. Józef Bulka. Rok później za działalność charytatywną sprzyjającą wzmacnianiu braterstwa i przyjaźni między przedstawicielami różnych wyznań i narodowości nagrodę tę dostał biskup Witebska Władysław Blin.

Doceniono renowację pałacu w Nieświeżu

W czwartek Łukaszenka uhonorował też troje szefów specjalistycznych zespołów, które uczestniczyły w przygotowaniu planów restauracji pałacu w Nieświeżu na zachodzie Białorusi. Nagrodę „O duchowe odrodzenie” otrzymali za „znaczny wkład osobisty w opracowanie projektu restauracji pałacu i kompleksu parkowego z XVI-XVIII w. w Nieświeżu”. W 2005 roku kompleks zamkowo-parkowy w Nieświeżu wraz z przyległym kościołem pod wezwaniem Bożego Ciała został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. W lipcu zeszłego roku w pałacu udostępniono do zwiedzania trzy kolejne sale.

Wręczając nagrody prezydent oświadczył, że próby stwarzania barier między władzą i inteligencją są pozbawione perspektyw.

„Zawsze będziemy popierać twórców-patriotów, osoby o wielkich talentach twórczych, aby białoruska kultura także w przyszłości była źródłem wzbogacającym moralne doświadczenie i podstawą duchowej jedności narodu” – oznajmił. Wyraził też przekonanie, że dzięki międzynarodowym festiwalom i projektom twórczym Białoruś stała się jednym z ośrodków kulturalnego życia Europy. Wśród przykładów rozkwitu kultury na Białorusi w minionym roku wymienił m.in. właśnie restaurację Nieświeża.

KR/Biełsat za PAP
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze