Modernizacja przejścia Połowce-Pieszczatka do 2015 r.


Przejście graniczne Połowce-Pieszczatka na polsko-białoruskiej granicy zostanie całkowicie zmodernizowane do 2015 r. Na wykonanie niezbędnych prac przyznano Białorusi 10,5 mln euro z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Jak informuje BiełTA, na przejściu wykonano już po stronie białoruskiej, za środki pochodzące z budżetu państwa, prace wstępne – doprowadzenie gazociągu długości 9 km oraz linii wysokiego napięcia z rozdzielnią. Zasadnicza część robót ma się rozpocząć w drugim kwartale tego roku.

Zbudowane w 1993 r. przejście graniczne służy wyłącznie samochodom osobowym i nie daje możliwości stosowania nowoczesnych technologii kontroli celnej. Nie odpowiada też nowoczesnym normom w sferze sanitarnej oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Jest to jedyne przejście na zewnętrznej granicy UE, które ma charakter bilateralny. Oznacza to, że granicę w tym miejscu mogą przekraczać jedynie obywatele Polski i Białorusi. Generalna modernizacja sprawi, że uzyska status przejścia międzynarodowego, odprawy będą szybsze, a ruch graniczny większy.

Po modernizacji przejście w Połowcach ma zająć powierzchnię ok. 18 ha. Szacuje się, że służby graniczne będą mogły odprawiać tam w ciągu doby w obu kierunkach około 200 samochodów ciężarowych oraz około dwóch tysięcy aut osobowych i ponad 50 autokarów.

W połowie 2012 r. wicedyrektor wydziału infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Stachowicz mówiła, że po stronie polskiej cała rozbudowa ma się zakończyć w 2014 roku.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze