Arciom Prakopienka – 7 lat


Arciom Prakopienka był sympatykiem ruchu anarchistycznego z Bobrujska. 18 maja 2011 r. został skazany wraz z dwójką innych osób na siedem lat kolonii karnej za próbę podpalenia budynku miejscowego KGB 14 października 2010. Atak na oddział KGB w Bobrujsku miał być zorganizowany w geście solidarności z działaczami aresztowanymi jesienią 2010 r.

Oskarżeni zostali skazani za „złośliwe chuligaństwo” i „celowe zadawanie szkód na dużą skalę”. Na podstawie art. 218 pkt. 3 i 339 pkt. 2 kodeksu karnego. Adwokaci wnioskowali, by wziąć pod uwagę presję, jaka była wywierana na oskarżonych podczas przesłuchań. Oprócz tego wielokrotnie podkreślali, że oskarżeni nie chcieli spalić budynku, a jedynie go uszkodzić. Według ich relacji, poniesione przez KGB straty wyniosły 253 tyś rubli(około 200 pln) i jeszcze przed wyrokiem zostały pokryte.

Razem z Prokopienką zakazano na 7 lat Jauhena Waśkowicza i Pawła Syromałotowa. Ten ostatni został ułaskawiony przez Łukaszenkę pod koniec września 2012.

Zobacz też
Komentarze