51 lat temu wyburzono grodzieńską Farę Witolda


Dziś smutna rocznica w historii Grodna – 51 lat temu komuniści wysadzili Kościół Najświętszej Maryi Panny zwany Farą Witolda.
Ufundowany przez księcia Witolda kościół był najstarszą katolicką świątynią Grodna. Kilkakrotnie padała ofiarą pożarów, ale za każdym razem ją odbudowywano – m.in. za panowania Aleksandra Jagiellończyka i za czasów królowej Bony. Król Stefan Batory, który u schyłku życia obrał Grodno za swoją siedzibę, polecił wznieść nową tym razem murowaną świątynię. Według zachowanych dokumentów zakonu jezuitów, nowa świątynia została zbudowana w latach 1584-1587 w stylu gotycko-manierystycznym. Autorem projektu najprawdopodobniej był Santi Gucci – architekt i rzeźbiarz królewski.

Po rozbiorach Polski Grodno znalazło się pod okupacją rosyjską, świątynia została przerobiona na cerkiew. W trakcie przeprowadzonej przebudowy dodano jej m.in. cerkiewne kopuły. Po I wojnie światowej oraz starciach polsko-bolszewickich fara wróciła w ręce katolików i, wyremontowana, pełniła do 1939 r. funkcję kościoła garnizonowego.

Po zakończeniu II wojny światowej bolszewicy zamknęli kościół, a następnie przerobili go na magazyn. W marcu 1961 r. wydano decyzję o jego wyburzeniu.

29 listopada 1961 r. na polecenie radzieckich władz miejskich kościół został wysadzony w powietrze przez jednostkę saperów z Leningradu. Na miejscu gdzie stała świątynia, znajduje się dzisiaj niewielki plac miejski.

Biełsat za Wikipedia

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze