40 mln euro na poprawę konkurencyjności obszarów przygranicznych


Ponad 40 mln euro dofinansowania dla 26 projektów przyznał wspólny komitet monitorujący Programu „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”.
Decyzja o dofinansowaniu zapadła na posiedzenie WKM z udziałem przedstawiciele władz centralnych i regionalnych Polski, Białorusi i Ukrainy.

– Wszystkie projekty przewidują realizację i finansowanie działań po obu stronach granicy UE. Będą podstawą do stworzenia trwałych, dobrosąsiedzkich relacji zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu ich realizacji – poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.

Przedmiotem decyzji polsko-białorusko-ukraińskiego komitetu były projekty dotyczące działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości, rozwoju turystyki i poprawy dostępności regionów przygranicznych. Wśród 26 zatwierdzonych projektów znajduje się 18 przedsięwzięć polsko-ukraińskich, 4 polsko-białoruskie oraz 4 trójstronne.

Głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych. Całkowity budżet Programu wynosi 202,9 mln euro, w tym ze środków UE 186,2 mln euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pełni funkcję Wspólnej Instytucji Zarządzającej Programu.

KR/Biełsat za pl-by-ua.eu

WWW.belsat.ue/pl

Zobacz też
Komentarze