Karuzela stanowisk w strukturach siłowych


Na czele KGB stanął dotychczasowy szef Komitetu Śledczego przy prezydencie Walerij Wakulczyk. Zastąpił na stanowisku zdymisjonowanego gen. Wadzima Zajcawa. Komitetem Śledczym pokieruje Walancin Szajeu.

Dymisja szefa KGB prawdopodobnie jest związana z szeregiem skandali związanych z funkcjonowaniem służb. Chodzi m.in. o samobójstwo wysokiego oficera KGB, wybuch koło siedziby witebskiego KGB. Eksperci również przypominają, że nie jest to pierwsza wymiana szefa resortów siłowych. Od czasu ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi Łukaszenka zdążył wymienić prokuratora generalnego i szefa MSW.

Wakulczyk w połowie lat 80 ukończył szkołę dowódców wojsk pancernych w Charkowie, w 1992 r. – wyższe kursy kontrwywiadu KGB, w którym pracował w latach 1991 – 2008. Potem objął posadę szefa Centrum Analityczno-Operacyjno przy Prezydencie RB. W październiku 2011 r. mianowano go przewodniczącym Komitetu Śledczego przy Prezydencie – nowej struktury, zajmującej się prowadzeniem najważniejszych śledztw z dala od konkurujących ze sobą struktur w ramach MSW i KGB.

jb/Biełsat/Biełta

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze