Wiaczesław Rakicki

Вядучы цыкла дакументальнага кіно «Блізкая гісторыя: іншы погляд»

Prezenter filmu dokumentalnego „Bliska historia: Inne spojrzenie”
Białoruski pisarz, znawca sztuki, krytyk teatralny i filmowy, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, tłumacz i dziennikarz.
Pracował jako szef części literackiej, aktor w Teatrze Młodzieży Białoruskiej, pracownik naukowy Instytutu Sztuki Teatralnej i Folkloru Narodowej Akademii Nauk, kierownik działu sztuki i literatury literacko-dramatycznej redakcji telewizji białoruskiej.   

Z „Biełsatem” współpracuje od 2009 roku. W 2010 roku zadebiutował jako reżyser filmów dokumentalnych. We współpracy z Andrzejem Kutilo stworzył filmy dokumentalne „Dość! Wolności … „(«Даволі! Да Волі…»),” Wybór Sannikowa „,” Droga Statkiewicza”, cykle dokumentalne ” Ściana” i „Kraty”.