Uładzimir Arłou

Prowadzi cykl programów „Historia pod znakiem Pogoni”. Jest autorem 20 książek prozy, poezji, esejów i szkiców historycznych.
Mając już 60 lat Władimir Orłow wierzy, że życie ludzkie jest tragiczne, „Pamiętam wers z wiersza Wisławy Szymborskiej: „Końce nieskończoności zrastały się szybko”/ Ten okres, ta część nieśmiertelności, którą dostałem podczas narodzenia trzeba przjść z godnością. Sens ludzkiego życia widzę w tym, żeby jak najszybciej zrozumieć swoją misję w tym świecie, swoją rolę, aby połączyć się z nią i iść jej śladem”.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego pracował w Nowopołocku jako nauczyciel historii w szkole. Od 1976 do 1986 – w gazecie „Chemik”. W 1986 roku został członkiem Związku Pisarzy Białoruskich. Od 1988 roku – członek wydawnictwa „Mastatskaya Litaratura”. W 1988 roku został członkiem Białoruskiego Frontu Ludowego.