Walery Rusielik

Журналіст і вядоўца інфармацыйна-публіцыстычнага блоку «Студыя “Белсат”»

Dziennikarz i prowadzący Blok  informacyjno – publicystycznyczny „Studio Biełsat”

Urodziny w Grodnie w 1982 roku. Sztukę dziennikarstwa zaczął poznawać w wieku 15 lat. W 2001 roku wyruszył bosą w pielgrzymkę z Grodna do Ostrej Bramy w Wilnie.

Pływał w pięciu morzach i dwóch oceanach. Obrońca namiotowego miasteczka na Placu Kalinowskiego w 2006 roku w Mińsku, a także historycznej zabudowy Grodna podczas „buldożerowej rekonstrukcji”.

Członek Wspólnoty literatów- powstańców „Bunkier”. Kocha mamę i podróże. Motto życiowe: via est vita.