PARTNERZY

 

Wspierają nas:

Projekt Telewizji Biełsat finansowany jest w znacznej mierze przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństw obywatelskich.

Telewizja Polska S.A. zapewnia wsparcie Infrastrukturalne, a także częściowo współfinansuje projekt.

SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency poprzez Fundację Wolność i Demokracja udzieliła Biełsatowi długoterminowego wsparcia instytucjonalnego, ukierunkowanego na wszechstronny rozwój stacji.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii finansuje ważne z punktu widzenia misji kanału programy «Mam prawo» i «Reporter», promując w ten sposób kwestie praw człowieka na Białorusi.

Nordycka Rada Ministrów

Ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy

Rząd Wielkiej Brytanii

Departament Stanu USA

Komisja Europejska

Rząd Irlandii

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich


Fundacja Edukacja dla Demokracji

Media Consulta

PARTNERZY MEDIALNI

Deutsche Welle TV

Radio Wolna Europa/RFE RL