Eduard Mielnikau

Prowadzący talk-show “Raport”

Prowadzący talk-show “Raport”, a wcześniej “Forum”.

Ukończył studia dziennikarskie na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. Przeszedł ścieżkę kariery od młodszego redaktora do zastępcy dyrektora programowego Telewizji Białoruskiej.

Przez dwa lata był redaktorem naczelnym Redakcji programów społeczno – politycznych Telewizji Białoruskiej, a także zastępcą przewodniczącego białoruskiego Komitetu Państwowego do Spraw Radia i Telewizji.

Członek Euroazjatyckiej akademii radia i telewizji (Moskwa), wykłada na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym ( białoruska uczelnia na uchodźctwie) w Wilnie, jest producentem szeregu filmów dokumentalnych, reportaży oraz audycji telewizyjnych.