Летась у Польшчы затрымалі 271 нелегала з Беларусі


W 2013 r. na polskich granicach zatrzymano 3,7 tys. nielegalnych migrantów; to o 16 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy zatrzymano 3 tys. osób. Polska traktowana jest jako kraj tranzytowy lub docelowej migracji – wynika z raportu MSW o stanie bezpieczeństwa w Polsce.

Eksperci przekonują, że nielegalna migracja jest zjawiskiem stale rosnącym uzależnionym m.in. od zmian geopolitycznych oraz pojawiających się na świecie konfliktów zbrojnych.

Jak podaje MSW, w zeszłym roku zatrzymano 3795 osób (w tym na granicy zewnętrznej – 1484), które przekroczyły lub usiłowały przekroczyć polską granicę. W 2013 roku największa liczba zatrzymanych osób pochodziła z Ukrainy: 1444 osoby (w roku 2012 było ich 1388), Rosji – 944 osoby (w 2012 – 232), Białorusi – 271 (224) oraz Gruzji – 186 (217).

Nielegalna migracja stała się jednym ze znaczących źródeł dochodu zorganizowanych grup przestępczych.

“Jednocześnie grupy przestępcze są bardzo kreatywne w zakresie sposobów organizowania przekraczania granicy oraz szybko dostosowują się do nowych warunków. Tym samym nie ma możliwości określenia jednego, typowego sposobu działania sprawców. Dodatkową trudność stanowi nadużywanie procedur umożliwiających pobyt na terytorium Polski” – wskazano.

W 2013 r. odnotowano znaczny wzrost nadużywania przepisów dotyczących uzyskania statusu uchodźcy na terytorium Polski, gdzie cudzoziemcy po złożeniu stosownego wniosku opuszczali Polskę z zamiarem dotarcia do innego kraju.

“Zjawisko to dotyczyło przede wszystkim obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Nielegalni migranci, w szczególności Wietnamczycy, napływali do Polski przez tzw. zieloną granicę. Najczęściej do ich przerzutu wykorzystywany był kierunek ukraiński i litewski” – podkreślono w raporcie.

Odnotowywano także przypadki przerzutu nielegalnych migrantów w TIR-ach.

“Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2013 r. następował szybki rozwój podmiotów gospodarczych, prowadzonych zarówno przez obywateli Polski, jak i cudzoziemców, biorących udział w organizowaniu cudzoziemcom wyłudzania wiz uprawniających ich do wjazdu i pobytu w strefie Schengen” – czytamy w raporcie.

Wzmocnił się również system pośredników, w celu wyłudzania wiz i innych dokumentów potwierdzających cel podróży m.in. zezwolenia na pracę, zaproszenia, dokumenty potwierdzające rezerwację hotelową, bilety powrotne.

KR/Biełsat/PAP
www.belsat.eu/pl

Глядзі таксама
Каментары